Dejepisné atlasy

Atlasy sú určené predovšetkým pre základné a stredné školy. Vnútorná štruktúra zošitov nadväzuje na učebné texty a zodpovedá cieľovým zámerom učebných osnov. Atlasy sú schválené Ministerstvom školstva SR ako učebné pomôcky pre základné a stredné školy.

 

prehľadné dejepisné mapy

obrázky a časové priamky

podpora tvorivosti žiakov

zošitové vydanie s kartónovým obalom

rozmery: 230x320 mm