Súprava školských činidiel VISOCOLOR

104693100
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
Súprava reagencií je špeciálne navrhnutá pre školy, prispôsobená potrebám učiteľov a študentov.

Použitie tohto typu reagencií sa riadi Pravidlami GUV pre triednu manipuláciu s nebezpečnými látkami (GUV-SR 2004). Na základe toho boli všetky reagencie v súprave Visocolor schválené pre školské hodiny a študentské experimenty.

6 rôznych činidiel je vhodných pre najmenej 50 testov na stanovenie najdôležitejších parametrov vody kolorimetricky a titračne:
• amónny 0,2-3 mg/l NH4 +
• dusičnany 1-90 mg/l NO3
• dusitany 0,02-0,5 mg/l NO2
• fosforečnan 0,5-15 mg/l PO43
• pH 4,0-9,0
• celková tvrdosť 1 kvapka = 1 °d