Skúmanie svetelného lúča - experimentálna sada

AV-F-O-K2
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
Príslušenstvo:
1. LED svetelný zdroj 3 ks.
2. napájací adaptér so svetelným zdrojom LED.
3. Zachytávací kryt.
4. Rovinné zrkadlo.
5. Drôty.
6. Magnetické optické telieska 8 ks.
    (1 konkávny, 1 konvexný, 1 konkávny-konkávny.
     1 konvexne-konvexné, 2 na trojuholníkovom základe.
     1 polkruh , 1 hranol).

Pokusy, ktoré je možné vykonať:
1. Priame šírenie svetla.
2. Zákony osovej súmernosti a reflexie.
3. Zákony refrakcie a lomu.
4. Zákon odrazu.
5. Svetlo prechádza hranolom.
6. Prechod svetla.
7. Prechod svetla cez šošovku.