Celková tvrdosť, testovacie prúžky

244691220
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
Papier na test agility, 100 kusov.
Kroky merania: <55 • >70 • >125 • >250 • >375 ppm.
Veľkosť testovacieho prúžku: 6x95 mm.

Testovacie prúžky slúžia na rýchle a jednoduché určenie tvrdosti vody. Počas merania sa farba testovacieho prúžku zmení zo zelenej na červenú, čo poskytuje spoľahlivý výsledok v priebehu niekoľkých sekúnd.

Tvrdosť vody závisí predovšetkým od množstva vápenatých a horečnatých solí vo vode. Celkové množstvo týchto solí určuje skutočnú tvrdosť vody.

V USA sa tvrdosť vody vyjadruje v ppm (mg/l) CaCO3.
Pri každodennom používaní sa voda jednoducho klasifikuje ako „mäkká“ alebo „tvrdá“.

Vo všeobecnosti pre tieto výrazy platia nasledovné hodnoty:
Pod 50 ppm CaCO3 - hovoríme o veľmi mäkkej vode.
Medzi 50 - 120 ppm CaCO3 - hovoríme o mäkkej vode.
Medzi 120 - 240 ppm CaCO3 - hovoríme o stredne tvrdej vode.
Medzi 240 - 360 ppm CaCO3 - tvrdá voda hovoríme o vode.
Nad 360 ppm CaCO3 - hovoríme o veľmi tvrdej vode.