Horniny II.

MAS-R2
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

10 – kusová sada minerálov, ktoré sú potrebné pri vyučovaní zemepisu a prírodopisu.
Odporúčame aj k mikroskopickým skúmaniam.
Rozmery minerálov: 15 mm – 20 cm, priemer 9 mm.

Obsah:
1. Diorit, 2. Ryolit, 3. Andezit, 4. Obsidián, 5. Zlepenec, 6. Bridlica, 7. Vápenec, 8. Bridlica stredne zrnitá,
9. Bridlica jemne zrnitá, 10. Mramor