Organická a anorganická chémia - modely molekúl

MD0711
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
174 ks atómy s priemerom 30 mm.
- 98 ks uhlík, 40 ks sodík, 14 ks sodík, 15 ks chlór, 2 ks dusík;
- 1 ks síra - 1-2-4-5-6 spájacie body;
- 90°, 105°, 109°,120° - väzbové uhly;
- 235 ks 25 - 120 mm-ové spojovacie tyče (5-druhov);
- schémy - atómové a molekulové väzby;
- môžeme zostrojiť všetky najdôležitejšie modely molekúl preberaných na stredných a základných školách;
- na štúdium presného priestorového usporiadanie atómov -farebné rozlíšenia podľa medzinárodných noriem označovania.