Kde je?

DV20522
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

Ide o didaktickú pomôcku, ktorá sa používa kolektívne a pri hre v triede sa jej môže naraz zúčastniť až 25 žiakov. Cieľom je rozvoj priestorovej orientácie a vnímanie postranných polôh prostredníctvom priestorových pojmov: hore-dole, dnu-von, pred-za, vľavo-vpravo, čo je tažké aj preto, lebo učiteľkina búdka je oproti triede.

 

Obsah:

- 1 búdka (pribl. 25x20 cm)

- 4 figúrky zvieratiek (pes, mačka, veverička, zajac)

- 25 hracích kariet potlačených po oboch stranách

- 150 okrúhlych hracích známok

           

Na hracích kartách s modrým alebo červeným orámovaním sa nachádzajú zvieratká v šiestich rôznych polohách voči búdke. Zároveň učiteľka má takú istú búdku a príslušné zvieratká a musí ich umiestňovať do rôznych polôch okolo búdky tak, aby to žiaci videli. Postupne, pri jednotlivých polohách, žiaci pozorujú svoj kartón, či sa tam nachádza táto poloha, a ak to tak je, položia na ňu okrúhlu známku a postupujú tak, až kým jeden žiak zaplní na svojej karte všetky polohy na ňom znázornené.