Sprievodca

70630
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

Zariadenie fungujúce na princípe elektromagnetickej indukcie. Rýchlo sa meniace magnetické pole indukuje prúd (5..10 MHz) v drôtenom kolese (prijímač), ktoré je umiestnené v blízkosti vysielača. Prijímač je LC-kruh naladený na frekvenciu vysielača.

Týmto zariadením môžeme otestovať rozšírenie elektomagnetickej vlny (tieňovanie, odraz), môžeme prezentovať prevádzku pasívnej prehávacej stanice (naladená antena funguje tiež ako zdroj vlny, a takto sa zvyšuje dosah vysielania – a taktiež bude preukázaná zvlnená povaha).