Dvojica uhlov

4146
Vložte do nákupného košíka

Mnohouholníky

4147
Vložte do nákupného košíka

Rotačné uhly

4148
Vložte do nákupného košíka

Body a čiary trojuholníka

4149
Vložte do nákupného košíka

Triedenie trojuholníkov

4150
Vložte do nákupného košíka

Thalesova veta

4151
Vložte do nákupného košíka

Geometrické náučné tabule, kompletná garnitúra

4144
Vložte do nákupného košíka