Termomechanika

Magnetické miešadlo s vykurovacou doskou/ohrievačom max.: 5 liter / 600 Watt

5143 02010
Vložte do nákupného košíka

Magnetické miešadlo MSH-A typ, s ohrievačom v tvare kocky, max: 20 liter/600 Watt

1000 01004
Vložte do nákupného košíka

Prístroj na demonštráciu konvencionálneho prúdenia C˚

70401
Vložte do nákupného košíka

Ohňové koleso - Curie koleso

70400
Vložte do nákupného košíka

Prístroj na demonštráciu lineárnej tepelnej rozťažnosti kovov

70403
Vložte do nákupného košíka

Prístroj na demonštráciu konvencionálneho prúdenia kvapalín

70413
Vložte do nákupného košíka

Rozťažnosť tekutín, na stojane

70422
Vložte do nákupného košíka

Termomechanická súprava, 20 ks-ová

70423
Vložte do nákupného košíka

Prístroj na skúmanie tepelnej rozťažnosť plynov

70414
Vložte do nákupného košíka

Liehový horák v kovovom púzdre, 100 ml

70406
Vložte do nákupného košíka

Liehový horák, sklenený, 60 ml

70415
Vložte do nákupného košíka

Liehový horák s vrchnákom, sklenený 120 ml

70416
Vložte do nákupného košíka

Bunsenov horák s ihlovým ventilom a plameňovým stabilizátorom

140244001
Vložte do nákupného košíka

Teclu horák, ihlový ventil, stabilizátor plameňa

140244207
Vložte do nákupného košíka

Bunsenov horák

47.7529
Vložte do nákupného košíka