Dejiny Nemecka

Dejiny Nemeckej ríše v 10. storočí

1982
Vložte do nákupného košíka

Weimarská republika 1918 – 1933

1910
Vložte do nákupného košíka

Nemecko 1438 – 1555, Reformácia

1904
Vložte do nákupného košíka

Nemecko 1555 – 1648, Protireformácia a tridsaťročná vojna

1905
Vložte do nákupného košíka

Nemecko 1790 – 1871

1984
Vložte do nákupného košíka

Nemecko: 1815-1918

1909
Vložte do nákupného košíka

Nemecko 1871 – 1990

1986
Vložte do nákupného košíka

Nemecko v 20. storočí

1988
Vložte do nákupného košíka

Nemecko v období Hitlerovej diktatúry 1933 – 1945

1911
Vložte do nákupného košíka

Nemecko po II. svetovej vojne 1945 – 1975

1912
Vložte do nákupného košíka

Nemecko v období Napoleonských vojen 1802 – 1801

1908
Vložte do nákupného košíka

Nemecko v období Fridricha Veľkého, Francúzska revolúcia 1740 – 1801

1907
Vložte do nákupného košíka

Nemecko – všeobecnogeografická mapa, zadná strana slepá mapa

1348
Vložte do nákupného košíka