Kmity a vlny

Digitální měřič hluku

DV106
Vložte do nákupného košíka

Vlnová vaňa so stroboskopom na skúmanie povrchocvých vĺn

  VIDEO

71306
Vložte do nákupného košíka

Kundtova rúra

71302
Vložte do nákupného košíka

Súprava k znázorneniu longitudinálnej a transverzálne vlny

71297
Vložte do nákupného košíka

Stroje fungujúce na princípe odstredivej sily

71320
Vložte do nákupného košíka

Stroje fungujúce na princípe odstredivej sily

  VIDEO
71316
Vložte do nákupného košíka

Ručná centrifuga montovateľná na stôl

71317
Vložte do nákupného košíka

Savartova siréna (k centrifuge)

71318
Vložte do nákupného košíka

Seebeckova siréna (k centrifuge)

71319
Vložte do nákupného košíka

Prístoj k znázorneniu dynamiky krúživého pohybu

70321
Vložte do nákupného košíka

Dlhá vynutá pružina na vyučovanie longitudinálnych a transverzálnych vĺn

71308
Vložte do nákupného košíka

Vynutá pružina ocelová

71309
Vložte do nákupného košíka

Špirálové pružiny, 2 ks

71308+71309
Vložte do nákupného košíka

Ladička v tvare U s rezonančnou krabičkou a tíčikom

71310
Vložte do nákupného košíka

Laditeľná ladička, 128 ....240 Hz

71312
Vložte do nákupného košíka