Prístroje na skúmanie vzduchu a svetla

Multifunkčný merací prístroj 4v1

127700-05
Vložte do nákupného košíka

Ózonfix

8024 36102
Vložte do nákupného košíka

Benzol

5499 28561
Vložte do nákupného košíka

Chlór

5499 24301
Vložte do nákupného košíka

Formaldehyd

5499 33081
Vložte do nákupného košíka

Oxid uhličitý

5499 31401
Vložte do nákupného košíka

Oxid uhoľnatý

5499 20601
Vložte do nákupného košíka

Dusíkaté plyny

5499 29401
Vložte do nákupného košíka

Ozón

5499 33181
Vložte do nákupného košíka

Kyslík

5499 28081
Vložte do nákupného košíka

Oxid síričitý

5499 31701
Vložte do nákupného košíka

Sírovodík

5499 19001
Vložte do nákupného košíka

Uhľovodík

5499 25401
Vložte do nákupného košíka