Geometrické náučné tabule

Funkcie - sin, cos, tg, cotg

SIN1
Vložte do nákupného košíka

Vzťahy medzi funkciami - sin, cos, tg, cotg

SIN6
Vložte do nákupného košíka

Základné geometrické vzorce

ZGV1
Vložte do nákupného košíka

Prevody jednotiek

ZGV6
Vložte do nákupného košíka

Pytagorova veta, využite Pytagorovej vety

4134
Vložte do nákupného košíka

Uhly s rovnobežnými ramenami

4135
Vložte do nákupného košíka

Uhly s kolmými ramenami

4136
Vložte do nákupného košíka

Štvoruholníky

4137
Vložte do nákupného košíka

Kruh

4138
Vložte do nákupného košíka

Hranoly

4139
Vložte do nákupného košíka

Valec, guľa

4140
Vložte do nákupného košíka

Kúžeľ,rotačný kúžeľ, ihlan

4141
Vložte do nákupného košíka

Výpočet plochy a obvodu telies

4142
Vložte do nákupného košíka

Výpočet objemov a povrchov telies, Valec, Pravidelný Ihlan

4143
Vložte do nákupného košíka

Základné geometrické pojmy

4145
Vložte do nákupného košíka