Karty na samovzdelávací diktát - Akros

Samovzdelávací diktát slovies (316 ks-ová)

v slovenskom jazyku
DV20090/SK
Vložte do nákupného košíka

Samovzdelávací diktát slovies (316 ks-ová)

v nemeckom jazyku
DV20090/DE
Vložte do nákupného košíka

Samovzdelávací diktát slovies (316 ks-ová)

v anglickom jazyku
DV20090/ING
Vložte do nákupného košíka

Samovzdelávací diktát slovies (316 ks-ová)

v francúzskom jazyku

DV20090/FR
Vložte do nákupného košíka

Samovzdelávací diktát slovies (316 ks-ová)

v španielskom jazyku

DV20090/CAS
Vložte do nákupného košíka

Samovzdelávací diktát podstatných mien (316 ks-ová)

v slovenskom jazyku
DV20050/SK
Vložte do nákupného košíka

Samovzdelávací diktát podstatných mien (316 ks-ová)

v nemeckom jazyku
DV20050/DE
Vložte do nákupného košíka

Samovzdelávací diktát podstatných mien (316 ks-ová)

v anglickom jazyku
DV20050/ING
Vložte do nákupného košíka

Samovzdelávací diktát podstatných mien (316 ks-ová)

v francúzskom jazyku

DV20050/FR
Vložte do nákupného košíka

Samovzdelávací diktát podstatných mien (316 ks-ová)

v španielskom jazyku

DV20050/CAS
Vložte do nákupného košíka

ABECEDA (216 ks-ová)

DV32010
Vložte do nákupného košíka