Laboratórne meracie sondy

Teplomer

QUSB-1001
Vložte do nákupného košíka

Sonda k meraniu pH (pH 0-14)

QUSB-1005
Vložte do nákupného košíka

Snímač magnetického pola (-50 - +50 G)

QUSB-1007
Vložte do nákupného košíka

Snímač napätia (-12.0 V - + 12.0 V)

QUSB-1009
Vložte do nákupného košíka

Snímač prúdu (DC -1 A - + 1 A)

QUSB-1010
Vložte do nákupného košíka

Snímač pohybu (0,16 m - 6 m, max 10 m)

QUSB-1042
Vložte do nákupného košíka

Kyslikový snímač plynu (0 – 27 % 02)

QUSB-1047
Vložte do nákupného košíka

Snímač relatívnej vlhkosti

QUSB-1008
Vložte do nákupného košíka

Barometer (0 - 2,068 hPa)

QUSB-1016
Vložte do nákupného košíka

Fotobrána

QUSB-1023
Vložte do nákupného košíka

Svetlomer (0 - 15.000 Lux)

QUSB-1033
Vložte do nákupného košíka

Merač kalnosti vody (0 - 200 NTU)

QUSB-1017
Vložte do nákupného košíka

Dvojitý silomer (± 10 N / ± 80 N)

QUSB-1029
Vložte do nákupného košíka

Plynový manometer (- 1000 - 3000 hPa)

QUSB-1034
Vložte do nákupného košíka