Vzdelávacie tabule

Kolobeh látok a energie, nástenná tabuľa

Z29
Vložte do nákupného košíka

Potra vinová pyramída, nástenná tabuľa

Z014
Vložte do nákupného košíka

Kolobeh nitrogénu, nástenná tabuľa

Z131
Vložte do nákupného košíka

Kolobeh oxidu uhličitého, nástenná tabuľa

Z130
Vložte do nákupného košíka

Kolobeh kyslíka, nástenná tabuľa

Z132
Vložte do nákupného košíka

Transport látok v tele živočíchov, nástenná tabuľa

Z61
Vložte do nákupného košíka

Rozmnožovanie zvierat a vývin jedinca, nástenná tabuľa

Z64
Vložte do nákupného košíka

Dýchanie zvierat, nástenná tabuľa

Z62
Vložte do nákupného košíka

Meióza, nástenná tabuľa

Z33
Vložte do nákupného košíka

Mitóza, nástenná tabuľa

Z34
Vložte do nákupného košíka

Taxonomické skupiny, nástenná tabuľa

ZZS271
Vložte do nákupného košíka

AIDS - vírus, nástenná tabuľa

Z59
Vložte do nákupného košíka

Potravinový reťazec, nástenná tabuľa

ZZS300
Vložte do nákupného košíka