Hagemann fóliové mapy

Wankelov motor

173705
Vložte do nákupného košíka

Magnety

173015
Vložte do nákupného košíka

Elektrický obvod

173202
Vložte do nákupného košíka

Žiarovka s objímkou

173208
Vložte do nákupného košíka

Sériové zapojenie

173212
Vložte do nákupného košíka

Paralelné zapojenie

173211
Vložte do nákupného košíka

Relé

173233
Vložte do nákupného košíka

Princíp činnosti generátora jednosmerného a striedavého prúdu

173253
Vložte do nákupného košíka

Vnímanie obrazu v zrkadle

173301
Vložte do nákupného košíka

Vznik difúzneho svetla

173302
Vložte do nákupného košíka

Skutočný obraz v dutom zrkadle

173304
Vložte do nákupného košíka

Virtuálny obraz v dutom zrkadle

173305
Vložte do nákupného košíka

Lambert - Beerov zákon

173310
Vložte do nákupného košíka

Transmissia a extinkcia

173311
Vložte do nákupného košíka

Zoslabenie eponenciálneho svetla

173312
Vložte do nákupného košíka