Komunikácia - rozvoj reči

Bzučiaky (4 ks-vá, 4 rôzne zvuky)

LER3774
Vložte do nákupného košíka

Počítajme od 1 do 10 - hra s fotografiami

DV20524
Vložte do nákupného košíka

Hlasy zvierat

DV20620
Vložte do nákupného košíka

Zvuky rôznych predmetov

DV20621
Vložte do nákupného košíka

Základné sledy udalostí I.

DV30651
Vložte do nákupného košíka

Základné sledy udalostí II.

DV30652
Vložte do nákupného košíka

Výrobné procesy I.

DV30660
Vložte do nákupného košíka

Výrobné procesy II.

DV30661
Vložte do nákupného košíka

Univerzálny tabuľový zásobník kariet

DV40105
Vložte do nákupného košíka

Domáce zvieratá, divá zver

DV20505
Vložte do nákupného košíka

Denná činnosť

DV20506
Vložte do nákupného košíka

Zelenina, ovocie

DV20507
Vložte do nákupného košíka

Fotografie predmetov v domácnosti

DV20508
Vložte do nákupného košíka

Naše telo, šatstvo

DV20509
Vložte do nákupného košíka

Fotografie sledu udalostí

DV20510
Vložte do nákupného košíka