Príroda pamäť

DV20411
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
OBSAH:
Hra sa skladá z 34 kariet vyrobených z hrubého, pevného kartónu, ktorý je odolný a vysoko
kvalitný. Každá karta obsahuje inú štruktúru súvisiacu s realistickým vyobrazením prírody.
Rozmer kariet: 9x9cm.

ODPORÚČANÝ VEK:
Od 3 do 8 rokov.

Táto hra je tiež vhodná pre deti v inom veku, deti so špeciálnymi potrebami, a tiež pre
dospelých, ktorých chcú pracovať na svojom hmatovom vnímaní, vizuálnej pamäti
a povedomí pomocou dotyku.
Drážka na spodnej strane kariet umožňuje ich správne umiestnenie počas hry.

UČEBNÉ CIELE:
• Rozvoj sústredenia sa a pozorovacích schopností.
• Precvičenie vizuálnej a hmatovej pamäte pomocou obrázky zo skutočného života obsahujúce rôzne štruktúry.
• Pospájaním informácií získaných pomocou rôznych zmyslov sa dozvedieť niečo nové o prírodných prvkoch.
• Rozoznávanie rôznych štruktúr pomocou hmatového vnímania.
• Obohatenie slovnej zásoby súvisiacej s predmetmi zo životného prostredia.

PRAVIDLÁ HRY A AKTIVITY:

1. Klasické pexeso: Položte karty lícom nadol s drážkou na spodnej strane smerujúcou k vám. Hráč, ktorý je na rade, otočí vždy dve karty. Ak sú rovnaké, nechá ich otočené.
Ak nie sú rovnaké, otočí ich znova lícom nadol a dá ich naspäť do kopy. Víťazom je hráč, ktorý hru skončí s najväčším počtom párov kariet.

2. Hmatová pamäť: Položte karty lícom nadol s drážkou na spodnej strane smerujúcou k vám. Hráč, ktorý je na rade, otočí vždy dve karty nasledujúcim spôsobom: hráč otočí prvú kartu, položí ju lícom nahor a dotkne sa jej prstami. Skôr
ako hráč otočí druhú kartu, zatvorí oči a na základe dotyku sa snaží uhádnuť, či sú obe karty také isté. V tej chvíli sú ostatní hráči ticho, aby sa hráč mohol sústrediť. Ak si hráč myslí, že obe karty sú rovnaké, povie to a otvorí oči, aby si to overil.
Ak hráč uhádol, nechá si pár kariet, a ak neuhádol, nechá karty ležať lícom dole tam kde sú a na rade je ďalší hráč. Víťazom sa stane hráč s najväčším počtom párov kariet.

3. Rozoznajte obrázok: Vyberte si z 4 z 34 herných kariet. Oboznámte sa so štruktúrami každej vybranej karty. Pomiešajte karty a položte ich lícom nadol.
Zatvorte oči a vyberte si jednu zo 4 kariet. Hádajte, ktorú kartu ste si vybrali na základe dotyku a pomocou senzorickej pamäte. Hra bude zložitejšia, ak pridáte viac kariet.

4. Slovná zásoba: Pomenujte obrázky na kartách.

5. Jazykové štruktúry: Tvorte vety s použitím obrázkov na kartách.

6. Asociácie a zaradenie: Tvorte asociácie a zaraďujte tak, že sa sústredíte na hociktoré vlastnosti alebo štruktúry vyskytujúce sa na dvoch alebo viacerých obrázkoch.