Faradayova klietka na izolačnom stojane

70518/2
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

Rozmery: 20,5 x 19,5 x 26,5 cm.

Úvod:

Tienenie prvý krát vykonal Michael Faraday (1791 – 1867), najväčší experimentálny fyzik všetkých čias, v roku 1823 v Faraday-ovej klietke, menovanej podľa neho..

Faradayova klietka je priestor na eliminovanie elektromagnetického pola, ktorá je obklopená kovovým pletivom, do ktorej v dôsledku ochranného účinku kovové pletiva nepreniká vonkajšie elektrické pole ("tienenie").

Jav „zatienenia“ Faraday sám potvrdil v rámci experimentu.

Faraday sa zamkol do kovovej klietky, ktorú neskôr jeho pomocníci „bombardovali“ siskrami naplnenými s viac miliónov voltov. Jeho spolupracujúci si mysleli, že vysoké napätie Faradaya  pravdepodobne zabije. Avšak, on bol presvedčený o správnosti svojej teórie, že vo vnútri klietky intenzita poľa je nulová, preto sa odvážil riskovať.

Týmto javom (tienením) sa dá vysvetliť napríklad aj to, že v budovách zo železobetónových konštrukcií sa často nie je dostatok signálu k fungovaniu mobilných telefónov.