Barometer

70230
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

Priemer: 70 mm.

Barometer pred použitím nastavte!

Barometer sa musí najskôr nastavit na nadmorskú výšku vašej lokality. Spýtajte sa na aktuálny tlak vzduchu vo vašom okolitom prostredí (hodnotu získate z meteorologického

ústavu, internetu, od optika, z ciachovaných stlpov s meteorologickými prístrojmi na verejných budovách, z letiska). Opatrne tocte nastavovaciu skrutku pomocou malého skrutkovaca smerom doprava, pokial sa hodnota, na ktorú rucicka ukazuje, nezhoduje so zistenou hodnotou.

Zamedzte pretoceniu!


Prostredníctvom mierneho poklepania a následného nastavenia dosiahnete ešte väcšiu presnost.

Teplomer a vlhkomer sú nastavené výrobcom.


Ako barometer funguje

Barometer meria tlak vzduchu v hektopascaloch (hPa), milibaroch (mb) alebo palcoch (in). Tlak vzduchu zodpovedá hmotnosti vrstvy vzduchu, ktorá nás obklopuje, a závisí od poveternostnej situácie a nadmorskej výšky danej lokality. Sledovanie kolísania tlaku vzduchu umožnuje predpoved pocasia.