Pomôcka na demonštráciu Lenzovho pravidla s magnetickou tyčou

71018
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

Prístroj pozostáva z dvoch ľahkých hlinikových prstencov, zavesených na stojane: prstenec (A) je neporušený, ale prstenec (B) je prerušený, čiže so zárezom. K pokusom je potrebný ešte jeden tyčový magnet, ktorého priemer je oveľa menší, ako priemer prstencov.


Navrhované pokusy:

1. Demonstrácia Lenz-ovho zákona
2. Elektromagnetické brzdenie