Demonštračná elektrostatická súprava s indikátorom elektrostatického náboja

70500
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

Pokusy:

Popis bol vytvorený viacmenej z dôvodu rozvíjania nápadov, nakoľko nástroje a nimi vykonávané experimenty sú bežné.

1.    Elektrický stav. Potreté tyče priťahujú polystyrénové guľky (bez dotyku!).

2.    Dvojaký elektrický stav. 
3.    Trením dva materiály budú mať rozdielne elektrické stavy (tušíme zákon zachovania buniek).

4.    Ten istý materiál môže mať pozitívne, alebo negatívne nabíjanie. Hra s tyčou a šatkami.

5.    Povrchové nabíjania.

6.    Elektroskop.

7.    Vodiče, izolátory.

8.    Elektrometer.

9.    Nabitý piesok, nabité kvapky vody.

10.  Podiel.

11.  Vrcholový efekt.

12.  Nabíjania sa nachádzajú na povrchu vodiča.

13.  Nabíjanie je aditívne množstvo.

14.  Leiden fľaša.

15.  Kondenzátor.

16.  Elektrická „zvonkohra”.

17.  Vo vnútri vedenia intenzita poľa je nulová.

Podobný produkt