Elektrická výveva s manometrom

70203
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
  • Viac informácie

 

1.  Užívateľská oblasť

Jednoimpulzová a dvojimpulzová vákuová pumpa sú také prístroje, ktoré vytvárajú vákuum pri vyčerpávaní
plynov z uzavretých kontainerov, ako napríklad pri lekárskych zariadeniach, tlačiarni, vákuové balenia,
vytváranie plynu, atď.

 

Frekvence: 220V / 50Hz
CFM: 2,5
Výkon: 70 L/min
Max vakuum: 
             Pa: 2 Pa
             Tlak: 150 micron
Motor HP: 1/4
Obsah oleje: 250 ml
Rozmer: 290x125x235 mm
Hmotnost: 7,2 kg

Návod na použitie
- Pred použitím kontrolujte hladinu oleja. Ak je hladina pod značkou minima, ihneď naplňte olejom
- Odstráňte viečko z otvoru plynovej čerpacej nádoby a pomocou krátkej, uzavretej rúry pripojte ku kontajnéru
  
Odstráňte viečko z výfuku, pripojte napájanie a zapnite prístroj
- Po použití vytiahnite zástrčku, odstráňte rúru a viečka dajte naspäť na otvory plynovej čerpacej nádoby a výfuku
- Bez oleja nefunguje
- Sila voltu je 192~248V, 50Hz.
- Uchopte zástrčku a vytiahnite ju.
- Nepokladajte ťažkú váhu na zariadenie.
- Nepripájajte zásuvku do poškodenej zástrčky.
- Nepripájajte, a nezapínajte prístroj pri úniku plynu v okolí.

Druhy chýb

Príčina chýb

Odstránenie chýb

Nízka stupeň vákumu

1. Málo oleja

Naplňte prístroj olejom

2. Vyčerpaný olej nie je čistý

Vymeňte olej

3. Otvory sú upchaté alebo obsahujú olej

Očistíte otvor a umyte filtrovaciu sieť

4. Pripájacia rúra pretečie

Kontrolujte pripájaciu rúru

Odteká olej

1. Olejová nádrž je poškodená

Vymeňte olej

2. Nádrž je široká alebo opotrebená

Odskrútkujte a vymeňte prsteň tvar o

Posypanie olejom

1. Príliš veľa oleja

Nalejte olej iba po označeniu hladiny oleja

2. V otvore je veľmi vysoký tlak alebo veľa vyčerpalo

Vyberte väčšie čerpadlo

Ťažkosti na začiatku

1. Teplota oleja je nízka

Zapníte prístroj viackrát, alebo zohrejte olej

2. Pokazil sa elektrický prístroj

Kontrolujte a pripevníte ho

3. Do čerpadla sa dostal cudzí predmet

Kontrolujte a odstráňte ho