Spojené nádoby

70216
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
Nádoba, je spojená nádoba, ak spĺňa tri podmienky:
- Má najmenej dva tyče
- Tyče sú hore otvorené
- Medzi tyčami voľne prúdi tekutina

napr .: kanva na vodu, kanvica na čaj, rúrka v tvare U, vodovodný systém, vodárenská veža.

Kvapalina prúdi v tyčiach, kým sa hydrostatický tlak nerovná.

Tlak kvapaliny nezávisí od tvaru nádoby, takže hladina kvapaliny v nádobách navzájom spojených je rovnaká.