Koľaj na vzdušnom vankúši s príslušenstvami, 200 cm

70227
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
Rozmer: 200 cm.
Závažia, pružiny, dúchadlo, PIC inteligentný časomerač.

V sade, ktorá obsahuje:
• koľajnica s nafukovaciou poduškou
• rozličnej veľkosti (hmotnosti)
• voznové modely, pružnice, závažia
• dúchadlo
• PIC časovač so sveteľnou bránou

Opis a priebeh pokusu:
Po nastavení koľajnice do vodorovnej polohy, a po vhodnom pripojení dúchadla, voznové modely (dva rovnakej veľkosti resp. jeden väčší) môžete položiť na koľajnice klinovitého tvaru. Pri individuálnom použití, ak ho trošku potlačíte, môžete si vytvoriť stav bez účinku, kedy na kratšej trati môžete namerať rovnomerný pohyb. PIC časovačom môžete namerať rýchlosť aj vzdialenosť, ak je sveteľná brána správne umiestnená.

Pripojený opis obsahuje správne použitie PIC časovača!
S dvoma modelmi vozíkov rovnakej, alebo rôznej hmotnosti je možné meraním potvrdiť zákon dokonalej pružnej zrážky, ako aj zákon zachovania energie.

Metodické poznámky:
Na koľajnicu s nafukovaciou poduškou môžete položiť rôzne vozíčky nahradiace telesá s rôznými veľkosťami (hmotnosťami). Na vozíčky môžete nainštalovať pružiny, na nárazníky suchý zips, takto môžete prezentovať pružné aj nepružné zrážky. Hmotnostný pomer zrážajúcich vozíkov môžete zmeniť váhami. Toto všetko, resp. hmotnosť vozíkov môžete zmerať digitálnou váhou! Dávajte pozor, aby ste pred zapnutím motora dúchadla nepresúvali telesá umiestnené na koľajnici, lebo môžete poškrabať a zničiť citlivé koľajnice s nafukovaciou poduškou. Máte možnosť na zmeranie pohybu (pomocou váhy vysiacej na šnúre na malej kladke), ale vtedy koľajnicu by ste mali položiť na okraj stola, aby váha pohybovala pri stole.