Vysokovýkonný Peltier - článok

70452
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
  • Viac informácie

V závislosti od rôznych možností využitia môžeme ho nazývať trojakým spôsobom:

1. Peltierov- článok, 2. Termočlánok (tepelná batéria), 3. Seebeckov-článok

Možnosti využitia:

1. chladenie, 2. kúrenie (otepľovanie), 3. generovanie prúdu                            

                                                                                                                                             

Technické údaje Peltierov článku: (chladenie alebo otepľovanie) Termočlánkový „vodný motor”

Peltierov článok, ako chladiaci prvok a jeho technické údaje:                                                             

Maximálny chladiaci výkon: 17 Watt

Maximálny rozdiel teplôt:  67°C

Potrebné napätie súprúdu: 8 Volt

Maximálny jednosmerný prúd: 3,5 Amperov

Maximálna prevádzková teplota: 70 – 80°C

        15-20 min prevádzkový čas,

        Pri 120°C spájkovacie body rozpadávajú

Vnútorný odpor: 1,8 Ohmov

 

Peltierov-článok:

Pokiaľ je zariadenie napájané, všeobecne ho používajú na účely chladenia.

 

Seebeckov-článok alebo termočlánok:

Keramickú platňu na jednej strane zohrievame a na druhej strane ochladíme. Zariadenie pôsobí ako generátor.

                                                                       

Tepeľný vrtulník so sirénou Seebeckov článok - údaje, generovanie prúdu:                                

Výkon termočlánku: 27 millivoltov v závislosti od tepelných rozdielov, zistených na keramických doskách, čiže pri 100°C-ho tepelného rozdielu 2,7 Voltov napätia naprázdno.

Ak pripojíme spotrebiteľa, napr. motora, znižuje sa napätie naprázdno. Maximálny výkon je cca. 0,2 Watt-ov.