Topológia

DV20523
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
Hra sa skladá zo 14 geometrických telies (2 sady po 7 telesách, 50 vzorových fotografií a 15 podlhovastých kartičiek). Dieťa vychádza zo vzorových kariet a pozoruje polohu jednotlivých telies v porovnaní s ostatnými telesammi a rozostavuje podľa vzoru jednotlivé telesá podľa danej fotografie, pričom sa vytvárajú vzťahy medzi priestorom a trojrozmernosťou a dvojrozmerným znázornením v rovine.