Životné spoločenstvá močiarov a bahnísk

H140310/5
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

Fóliované nástenné tabule s lištou z bielej umelej hmoty.
v slovenskom jazyku.
Rozmer: 100x70 cm.

1. Kľukva močiarna, 2. Záružlie močiarne, 3. Brusnica pravá, 4. Rosička anglická, 5. Sitina rozložitá,
6. Tučnica obyčajná,
7. Vodniak vysoký, 8. Pakost močiarny, 9. Vretenica obyčajná, 10. Kosatec sibírsky,
11. Hvizdák veľký, 12. Breza previsnutá, 13. Páperník širokolistý, 14. Rašelinník, 15. Žltohlav najvyšší,
16. Sitina ropušia / Sítina žabí, 17. Rebríček obyčajný, 18. Ovsík obyčajný, 19. Ropucha obyčajná,
20. Sluka lesní, 21. Komár, 22. Cíbik chochlatý, 23. Mlok veľký, 24. Pijavica