DEMO-TEST ekologická pokusná súprava

DEMOT
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

Odporúčame na vyučovanie chémie, pre odborné krúžky, lesné školy, ochrancov prírody. 8 rozličných škodlivých látok alebo komponentov sa môže skúmať kvalitatívne aj kvantitatívne. Stačí na 30 pokusov so špeciálnymi testovacími papiermi, 26 str. pracovný zošit s návodom na použitie.
Merania: pH 1-14 10ks, súhrnná tvrdost’ 3ks, nitráty-nitrity 3ks, obsah chlóru 4ks, amoniak 2ks, meď 4ks, olovo 4ks, znečisťovanie olejom 4ks a ich vykazovanie.
Pokusy a merania sú jednoducho presne a pozorúhodne uskutočniteľné.