Ózonfix

802436102
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
Ózonfix nám slúži na meranie množstva ozónu vo vzduchu pomocou testovacieho papiera. Na chránenom mieste v prírode pripevníme testovací papier pomocou lepiacej pásky. Po 10 minútach porovnajme prefarbený testovací papier s farebnou škálou, ktorá je umiestnená na krabici a tak zistíme množstvo ozónu vo vzduchu. Merania sú veľmi rýchle a presné. Meracie rozsahy: < 90/90 - 150/150 - 210 / > 210 ug/m3.