Malý chemik - pokusná sada

CM002
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

Sada je určená pre žiakov na predvedenie 80 druhov bezpečných pokusov s 8 druhmi chemických látok a s príslušnými pomôckami.
Sada obsahuje chemické látky a pomôcky, s ktorými je možné previesť pokusy na hodinách. Ako pomôcka slúži 24 stranná (formá A4) príručka s popismi prác: 80 druhov pokusov, 8 druhov chemických látok - viackrát použiteľné, rôzne druhy sklenných nádob (skúmavky, kadičky, a pod.), ďalšie pomôcky: lievik, ochranné okuliare, liehový kahan, kefka na umývanie skúmavky, gumené zatky, kovové rúčky, filtračný krúžok s príchytkou, stojan.