Organická a anorganická chémia - sada kalottamodelov

MD0710
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

59 ks-iónov (atóm):
- 30 ks spojovacie elementy
- 23 ks uhlíka
- 22 ks vodíka
  - 5 ks kyslíka
  - 5 ks dusíka
  - 2 ks chlóru
  - 2 ks chlóru
  - 1 ks sodíka