Mechanika a akustika II.

MMAL
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

Kompletná súprava k skúmaniu základných pokusov mechaniky.

Jeho zostavenie je jednoduché, pokusy a merania sa dajú demonštrovať s veľkou precíznosťou
(pre stredné školy).


Obsah:

• 1 ks viacúčelý podstavec 31*17 cm, so stĺpovým lešením
• 5 ks spojovacie články - dvojité, zmontovateľné na stĺpové lešenie
• 1 ks rovnoramenná váha y umelej hmoty
• 1 ks sada závaží
• 5 ks pružiny rôznej sily na znázornenie Hookov zákona
• 1 ks digitálna váha( 200g / 0,1 g presnosť )
• 1 ks milimetrový papier na skúmanie Hookov zákona, 20x30 cm
• 1 ks model svahu s kladkou, so zaťažiteľným váhovým tanierkom
       Obsah:
             - 3 ks trecie teleso
             - 1 ks klát s rôznym povrchom, s nosníkom zaťažiteľný (10*5*2,5)
             - 1 ks odmerná banka100 ml
             - 3 ks kladky (1 ks voľná kladka , 1 ks trojitá voľná kladka, 1 ks dvojitý kladkostroj)
             - 3 ks pružinový silomer: 1 N, 2,5 N, 5 N
• 1 ks multifunkčný stojan na voľný pád s doplnkami
• 1 sada nasúvateľných závaží(10x 20 g)
• 1 ks vozíkov s telfonlovým ložiskom, so závesným hákom, fotobránka s vlajkou
• 4 ks valcov s rovnou hmotnosťou, s odlišným objemom a rôzneho materiálu 
• 6 ks kocky s rovnakým objemom, s odlišnou hmotnosťou
• 1 ks digtálny PIC časomerač ( 6 funkcii na meranie, možnosť uloženia 20 údajov )
• 1 ks 2 mový merací pás .- kovový
• 2 ks ladička s tĺčíkom, rezonátor s krabicou 440 Hz
• 1 ks milimetrová karta z umelej hmoty, na skúmanie Hookov zákona

• 1 ks multifunkčný stojan:
        1, Atwoodov pádostroj so sadou nasúvateľných závaží
        2, Stojan na voľný pád, so sveteľnou bránou a elektromagnetickým štratérom

Jednoduchá výmena elektromagnetu, závitovka je
  120 cm dlhá je zabezpečená 1 m-ovou meraciou dĺžkou 
  so stabilnými nohami
  séria guľkov a váhy so záchytkou
  2 ks sveteľnej brány s elektrickým vedením

Podobný produkt