Termomechanická súprava, 20 ks-ová

70423
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

1 ks Prístroj na skúmanie tepelnej rozťažnosti plynov (70414)

1 ks Prístroj na demonštráciu konvencionálneho prúdenia kvapalín (70413)

         (špeciálna sklenená nádoba, stojan a varná banka nie je súčasťou)

1 ks Pomôcka na demonštráciu tepelnej vodivosti kovov, 5 rôznych kovov (2×Cu, Al, Fe,Ni) (70405)

1 ks Rozťažnosť tekutín,na stojane, 2 ks skúmavky a kapiláriami (70422)

1 ks varná banka 250 ml

1 ks Liehový horák, 150 ml

1 ks alkoholový teplomer: -20 C - +110 C s posúvateľným krúžkom

1 ks kovová trojnožka

1 ks drôtená sieť s keramickou vložkou