Objavenie pravej a ľavej strany

DV20538
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

41 ks-ová súprava.

Fotografie (32 ks) znázorňujú osoby s predmetmi, ktoré sú rozdelené nasledovne: 16 fotografií s osobou spredu (8 s jednotlivými predmetmi po jej pravej strane a 8 s jednotlivými predmeti po jej ľavej strane) a 16 s osobou zozadu (8 s jednotlivými predmetmi po jej pravej strane a 8 s jednotlivými predmetmi po jeho ľavej strane). Hra sa skladá z kartičiek: 1 osoba + 8 predmetov + 32 fotografií. Hra umožňuje dieťaťu pomocou fotografií so zábermi na osoby spredu a zozadu a predmetmi po ich jednej i druhej strane, aby si začínalo uvedomovať u samého seba pravú a ľavú stranu ale i pravú a ľavú stranu u inej osoby.