Elektromagnetický generátor vĺn

71039
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

- Rýchlo sa meniace magnetické pole je schopné vytvoriť dostatočne veľké elektrické pole
  (žiarovka sa rozsvieti).
- Magnetické pole sa má meniť na závite žiarovky. Siločiary magnetického pola nie sú rovnobežné.
- S otáčaním a vzdiaľovaním sa táto energia zmenšuje.