Školské telúrium

TE
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
  • Viac informácie

Telúrium pozostáva z plastického kužeľovitého podstavca, na spodku ktorého je umiestnený motorček a ozubené kolieska, v prostriedku je pripevnený otáčavý prstenec s predľženým ramenom. Na jednom konci tohto ramena je pripevnený glóbus, rameno na opačnom konci ho vyvažuje. Na vrchu kužeľa nájdeme svetelný zdroj. Na spodku podstavca sú dva vypínače na motor a na lampu. Prístroj funguje s napätím
220 V – 50 Hz. Na ramene podopierajúcom glóbus nájdeme pohonný hriadeľ a ozubené kolieska, ktoré slúžia na pohon glóbusu a mesiaca.

Každý obeh je vypočítaný tak, pokiaľ je to možné, aby zodpovedal skutočným astronomickým pohybom a v normálnych podmienkach zabezpečil neobmedzenú prevádzku. Súčiastky služiace na otáčavý pohyb sú z umelej hmoty, sú umiestnené na malej ploche a nevyžadujú údržbu.

Telúrium vykonáva päť základných pohybov:

1. Pohyb Zeme okolo osi.

2. Stála rovnobežnosť zemskej osi.

3. Pohyb Mesiaca okolo Zeme.

4. Zmena polohy Mesiaca vzhľadom na pomyslenú rovinu Zem - Slnko.

5. Pohyb Zeme a Mesiaca okolo Slnka.

Rozmer: 70 x 40 x 35 cm, hmotnosť: 4 kg