Bezpečnosť a prevencia úrazov

DV20803
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

Ako sa starať o telesné zdravie? To je ťažká otázka, a to najmä pre deti, ktoré si myslia, že svet je jedno

veľké ihrisko. Pomocou hry sa môžu naučiť, ako sa vyhnúť rôznym rizikám a ako bezpečne vykonávať

svoje každodenné činnosti. Majú pospájať karty s obrazom nesprávneho správania s tými obrazmi, kde

je zobrazené správne správanie.

Obsah súboru:

34 ks obrazová karta 9x9 cm-ová (ktoré obsahujú 17 rôznych situáciá, so 17 „dobrým” a

so 17 „zlým” rozhodnutím), pedagógický sprievodca, vlastný monitorovací systém.

Dodávame v praktickom kufríku.