PREMIERE súprava preparátov, 25 ks-ová, (zákl. škola)

PS03
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

Obsah:
1. Voľné spojovacie tkanivo, 2. Miecha, 3. Motorické ukončenie nervov, 4. Žalúdok - cicavec,

5. Oblička, 6. Tepna a žila, 7. Pľúca - VEREDENY, 8. Prierez obličky, 9. Chuťový pohárik, 10. Ústa - náter,
11. Ľudská spermia - náter, 12. Mitóza, živočíšna bunka,
13. Hydra - semenník, 14. Hydra - maternica,
15. Hydra s púčikom, 16. Papraď,
17. Zrno kukurice, 18. Zelená riasa, 19. Prierez pľúc, 20. Hrubé črevo - cicavec, 21. Priedušnica - cicavec, 22. Podžalúdková žľaza - cicavec, 23. Maternica - cicavec

24. Slezina - cicavec, 25. Koreň cibule