Tesla - meter

70632
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

Prístroj na meranie magnetickej indukcie.

Prístroj merie na základe HALL-efektu. A HALL-prvok sa nachádza na prednej časti sondy, je kolmá na rukoväť, takto sa dá lahko používať aj vo vnútri cievky. Vytvorenie rozsahu prebiehalo didaktickou a energiu šetriacou optimalizáciou, takto nie je až natoľko citlivý, že by vplyvy na životné prostredie narušili meranie, ale je natoľko citlivý, aby sme mohli robiť pokusy normálnymi prístrojmi skladu. Merací rozsah:  V 4,5 mT