Tučniak na ľade,úvod do počítania

LER3311
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
  • Viac informácie

Sada „Tučniaky na ľade” je nástroj na rozvíjanie matematickej zručnosti, ktorý vyžaduje aktívnu účasť, ďalej rozvíja zručnosť počítania, zoskupenia, riešenia problémov, odhadu a umožňuje vykonanie základných matematických operácii.

Sada obsahuje 10 ks ľadových „tyčov” a 100 ks tučniakov.

Objav a ešte viac

Umožniť žiakom hrať nezávislé s ľadovými tyčinkami a tučniakmi. Treba im ukázať, ako môžu umiestniť tučniakov na ľade, a ako môžeme pospájať ľadové tyčinky na obidvoch koncoch a po stranách. Nechajme, aby si žiaci objavili rôzne formy použitia súpravy.

Zahrajme hru: „Ktorý chýba”  v malých skupinách. Umiestnite 5 tučniakov rôznej farby na ľadové tyčinky. Nechajte žiakom ich preskúmať, potom ich poproste, aby si zatvorili oči a odstráňte jeden tučniak. Po otvorení očí sa ich opýtajte, ktorý tučniak chýba, akú mal farbu. Tento postup opakujte niekoľkokrát.

 

Matematické úlohy, koncepcie:

Zoskupenie – Rozdelte tučniakov do jednotlivých skupín podľa ich farieb. U mladších žiakov obmedzujte počet a farbu tučniakov pri zoskupení.

 

Vytvorme série – pomocou tučniakov a ľadových tyčiniek. Začíname s jednoduchými (napríklad séria z farieb) Spýtajte sa študentov, ktorá farba nasleduje. Akonáhle  deti zvyknú na jednoduchú sériu, pridajte ďalšiu farbu k zvýšeniu výzvy úlohy, vytvorenia série.
Môžete tiež vytvoriť sériu (napr. červený tučniak, biely tučniak, červený tučniak, tučniak biely) a umožnite deťom, aby skopírovali sériu, ktorú sme vytvorili.

Výpočet – K rozvíjaniu základných výpočtov: povedzme jedno číslo a požiadajme žiakov, aby položili stejný počet tučniakov na ľadovú tyčinku. Nechajme, aby sami si navzájom kontrolovali. Nech spočítajú tučniaky, s vyslovovaním každého jedného čísla nahlas a dotknutím tučniakov. 

 

Riešenie problému Pomocou tučniakov a ľadových tičiniek možno vyvinúť výpočtové zručnosti žiakov. Porozprávajme jeden príbeh, ako napr.: „5 tučniaci sedeli na ľade, prišli ďalší styria a si sadli tiež na ľad. Koľko tučniakov sedí na ľade dohromady?” Tiež si môžete vytvoriť príbeh odčítaním.

 

Odhad – K vytvoreniu dobrého odhadového citu sa opýtajme žiakov, že čo si myslia, koľko tučniakov môžu podržať v rukách. Poznačte si odpovede, a zistíte presný počet tučniakov, ktoré sú skutočne schopní podržať vo svojich rukách. Porovnávajte výsledky. Použite matematické výrazy, ako „viac“ alebo „menej“.