Bzučiaky (4 ks-vá, 4 rôzne zvuky)

LER3774
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

Údržba položiek:

Použite dve batérie AAA.
Uistite sa, že ste vložili batérie správne (s pomocou dospelých) a vždy nasledujte inštrukcie výrobcu hračiek a batérie.

Nemiešajte alkalické, štandardné alebo nabíjacie batérie.
Nemiešajte staré a nové batérie. Batérie vložte so správnou polaritou.
Pozitívne a negatívne stránky treba vložiť v správnom smere, podľa obrázky v držiaku batérii.