Palice na uľahčenie učenia čítania, sada vytvárania viet v anglickom jazyku.

LER7103
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

156 ks
Pomocou tejto súpravy deti si môžu vyvinúť svoje schopnosti priebežného čítania a písania vytvorením jednoduchých a zložitých viet a ich prečítaním nahlas.

Stručné písomné cvičenia sú pripravené s účelom oboznámenia žiakov s jednotlivými čiastkami reči a správnym použitím interpunkcie. V priebehu učenia sa vyvíja tvorba sériových viet, písanie viet, použitie slovies a ich časovanie, vytváranie zložitých viet použitím prídavných mien a príčastí, precvičovanie gramatických štruktúr a ich spoznanie správnym použitím interpunkcie. Okrem toho žiaci sa naučia, ako sa spájajú jednotlivé slová vo vetách.

Sada obsahuje: 156 ks  palíc na čítanie s farebným kódom, 24 ks dvojstranných pracovných kariet, zbierku úloh a pracovný postup v anglickom jazyku na 48 stranách, 4 lišty a skladovaciu škatuľu. Naraz ju môžu používať maximálne štyri žiaci.