Hľadáme farby!

DV20571
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

Hoďte s obydvoma kockami.  Dostanete dve rôzne farby, potom vyhľadajte karty s obrazom detí, ktoré majú šaty v tých istých farbách. Kto má najviac kariet na konci hry, stane sa výhercom. Je to jednoduchá hra na upútanie pozornosti a spoznanie farieb. Je to možnosť malým deťom na spoznávanie prvej hry s určitými pravidlami. Takto sa môžu naučiť, ako prichádzajú za sebou nové kolá v hre, čo znamená vyhrať, alebo prehrať. Je to hra, v ktorej kocka určuje výhercu.
Obsah:
40 ks kariet s obrázkami, dve kocky, interaktívny multimediálny CD k rozvíjaniu pozornosti jednotlivo, alebo v skupinách.