Mechanika, dinamika a akustika súprava

MDA
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
  • Viac informácie

Obsah:

• 1 ks viacúčelý podstavec, so stĺpovým lešením

• 5 ks spojovacie články - dvojité, zmontovateľné na stĺpové lešenie

• 1 ks dvojramenná váha z umelej hmoty so sadou závaží

• 1 ks školská váha s dvoma, taniernikmi a so sadou závaží (200 g citlivosť: 0,2 g)
• 5 ks pružiny rôznej sily na znázornenie Hookov zákona

• 1 ks milimetrová karta z umeley hmoty, 20x30 cm
• 10 ks 50 g - sada závaží s hákom

• 1 ks digitálna váha (200 g / 0,2 g presnosť )

• 1 ks model svahu s kladkou, so zaťažiteľným váhovým tanierkom

• 3 ks trecie teleso

• 1 ks klát s rôznym povrchom, s nosníkom zaťažiteľný

• 1 ks odmerná banka 100 ml

• 9 ks kladky

• 3 ks pružinový silomer: 1 N, 2,5 N, 5 N

• 1 ks sada nasúvateľných závaží (10x 20 g)

• 1 ks vozíkov s telfonlovým ložiskom, so závesným hákom, fotobránka s vlajkou

• 4 ks valcov s rovnou hmotnosťou, s odlišným objemom a rôzneho materiálu

• 6 ks kocky s rovnakým objemom, s odlišnou hmotnosťou

• 1 ks súprava na demonštráciu pokusov z dynamiky
• 1 ks digtálny PIC časomerač

• 1 ks merací pás - kovový

• 2 ks ladička s tĺčíkom, rezonátor s krabicou 440 Hz

• 1 ks Atwoodov pádostroj so sadou nasúvateľných závaží
  Jednoduchá výmena elektromagnetu, závitovka je 120 cm dlhá je zabezpečená 1 m-ovou meraciou
  dĺžkou so stabilnými nohami séria guľkov a váhy so záchytkou 2 ks sveteľnej brány s elektrickým 
  vedením.