Polariskop v hliníkovom kufríku

71254/B
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
  • Viac informácie

Čo môžete naučiť týmto prístrojom:

Polarizácia svetla, Brewster - polarizácia, polárne otáčanie materiálov.

Dokázateľné pokusy:

- Dve stojacie zrkadlá v Brewster - ovom uhle, z ktorých jedno je otočné,
  pomocou ktorých môžeme dokázať
polarizáciu svetla,

- Uholná závislosť stupňa polarizácie.

Pokusné zostrojenie:

Roztvorme dve krídla prístroja na 2x56°. K nastaveniu použíme stolík s uhlomerom. Odčítavanie stupňov vykonajme pri vnútorných hranach rúčky. Smer 0° (kolmica dopadu) stále sa musí zhodovať so smerom pomyselnej osi uhla! Zostrojenie má

byť na základe obrázkov. Pripojme zdroj svetla k nosníku batérie, pričom planina tienidla

analyzátora musí byť kolmá na optickú os (na rúčku prístroja). Pozíciu jednotlivých komponentov môžeme zafixovať skrútkami, ktoré sa nachádzajú na spodku prístroja. Pri zostrojení podľa obrázku, zdroj svetla upevníme takej polohe, kde je najostrejšia

sveteľná tieň na tienidle analyzátora. Otáčajme zrkadlo analyzátora: intenzita odrážaného svetla sa priebežne mení, pri kolmej polohe zrkadla úplne zmizne. Účinnosť polarizátora sa dá stupňovať, ak používame viazanicu z viacerých sklených platní. Ako polarizátor sa dá používať aj čierne zrkadlo nachadzajúce sa v súprave, keď chceme analyzovať iba

svetelnú lúč. Tento jav sa dá vysvetliť tým, že na analyzátor už pripadá polarizované svetlo, a to celkovo uhasne svetlo, ak je kolmé na jeho polarizovanú planinu. Dobré nastavenie sa dá pevne určiť skrútkami a fixačnými kliešťami, ktoré sa nachádzajú pod stolíkom, takýmto spôsobom môžeme bezpečne dať kolovať a prezentovať jav v ľubovoľnej polohe.