Radosza - Škôlkárske prstence

RAD3
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
  • Viac informácie

 VIDEO - Kliknite sem!

Prosíme rodičov a pedagógov, aby túto učebnú pomôcku nedali deťom bez dozoru do rúk dovtedy, kým ich nenaučia používať ho.

Radosza krúžky sú určené pre deti vo veku 5 až 7 rokov. Krúžky slúžia ako logická hra a priestorová učebná pomôcka. Táto pomôcka je efektívne použiteľná pri vytváraní logických schém s použitím farieb, tvarov, kreslených postavičiek, rastlín, zvierat a iných informatívnych schém v danom poradí. Rozvíja logické myslenie a priestorovú predstavivosť, pamäť, schopnosť kombinácie a koncentrácie, zručnosť i schopnosti jemného motorického pohybu.

Nástroj môže rozvíjať aj tie zručnosti a schopnosti, ktoré väčšina videohier nedokáže. Radosza krúžky sa vyrábajú v skladacej pevnej forme a sú určené pre viaceré vekové skupiny. Pre starších škôlkarov sú určené krúžky pre škôlkarov, pre žiakov nižších ročníkov sa odporúča používať písacie (písmenkové) a matematické (číslicové) Radosza krúžky.

Táto učebná pomôcka sa zvyčajne skladá z dvoch krúžkov, čiže kruhových koľají (ale iné prevedenia môžu pozostávať aj z viacerých krúžkov). V týchto krúžkoch sú pohyblivé prvky, na ktoré sme namaľovali farby, obrázky a iné znaky. V našom prípade je z dvoch krúžkov jeden vo vodorovnej polohe. Obrázky na ňom sú umiestnené vedľa seba (napr. jablko, vedľa neho mačiatko, vedľa neho hruška, atď). Zvislý krúžok je ten, na ktorom sú obrázky umiestnené pod sebou. Na vodorovnom krúžku je možné prvky posúvať doľava alebo doprava. Tento krúžok je skrížený zvisle bežiacim kruhom, na ktorom prvky môžu byť posúvané hore alebo dole, ale len celý riadok spolu. Priemer krúžkov nie je totožný, majú priesečník iba v jednom bode, preto sa obrázky (mačiatko, jablko, hruška, atď.) nakreslené na pohyblivých prvkoch nemôžu pri posúvaní prevrátiť, ani obrátiť na hlavu. Prvky v priesečníku vedia zmeniť smer, môžu byť posúvané hore, dole, doľava alebo doprava. Dieťa správne vykladá úlohu, ak prvky posúva vo vodorovnom riadku zľava doprava . Napríklad: zelený štvorec (zelená), hruška, mačička, červený štvorec (červená). Zelený a červený štvorec musia byť použité preto na začiatku a konci každej úlohy, aby bola úloha oddelená od ostatných prvkov. Zelená znamená začiatok úlohy a červená koniec. Prosíme rodičov a učiteľky, aby najprv nacvičovali na krúžkoch spolu s deťmi. Je potrebné, aby ste pri vykladaní úloh naraz ukazovali aj hovorili. Úlohy pomaly a postupne rozširujte a sťažujte.

Stupeň ťažkosti je 8, vybrali sme Vám 2 stupne, 2 a 8.

 

2.stupeň ťažkosti:
Robme spoločne aj tieto úlohy! Hovorme nahlas, čo práve robíme! „Doteraz sme vykladali znaky. Vyložili sme srdce, pamätáš? Teraz vyložíme 2 prvky vedľa seba. Avšak nie je jedno, v akom poradí ich k sebe posunieme. Najprv vyložíme zelený štvoček a potom červený. Vedľa, nie nad alebo pod zelený! Najprv posunieme zelený štvorček na miesto, potom vedľa neho červený. Nájdime zelený! Tu je! Posuňme ho do priesečníka! Presne tak! Červený štvorček nemôže byť posunutý do priesečníka, pretože už je tam zelený, preto zelenú posuňme doľava. Ukáž ktorá ruka je ľavá! Správne! V ktorom smere je doľava? Áno, tak! Posuňme zelený štvorček doľava, a vedľa nej červený! Keď vykladáme úlohu, vždy treba posúvať prvky zľava doprava. To je poradie vykladania! „Teraz vyložme vedľa seba žltý a modrý štvorec! Teraz vylož sám mačičku a auto! Vylož jablko a modrý štvorec!“ Atď...

8.stupeň ťažkosti:

Pani učiteľka pomieša obrázky - zelená, trojuholník, štvorec, jablko, červená. Ktorý prvok do radu nepatrí? (Jablko, pretože to nie je rovinný tvar, ale ovocie). Teraz vylož rad správne (bez jablka, ktoré tam nepatrí)! 9.stupeň ťažkosti Dieťa nahlas vymyslí poradie prvkov v rade. Napríklad: zelená, mačička, hruška, červená. Potom sa otočí chrbtom a pani učiteľka alebo niekto zo skupiny pomieša prvky na krúžkoch. Dieťa sa otočí späť, vyloží rad, ktorý sám na začiatku vymyslel. 10.stupeň ťažkosti Teraz sa budeme hrať iba na základe zvukov. Ovocia posuň na zvislý krúžok! Keď je dieťa hotové, učiteľka mu ozrejmí úlohu. Za zelenou vylož to zviera, ktorého hlas počuješ (mačka) a nakoniec daj červenú. Keď ti to už ide, vylož ten prvok, ktorého hlas počuješ a toľkokrát, koľkokrát ho počuješ. Napr. zvuk auta (auto), atď. 11.stupeň ťažkosti Vylož podľa počutého rovinné tvary! Zelená, trojuholník , štvorec, obdĺžnik, červená. Ktorý trojuholník je plný a ktorý prázdny? Ktorý je polkruh? Atď... 12.stupeň ťažkosti Pani učiteľka vyloží rad z kariet, na ktorých sú rovnaké obrázky ako na krúžkoch. Príklad: zelená, prázdny trojuholník, polkruh, červená. Potom si dieťa pozrie kartu, otočí ju smerom nadol a z pamäti musí vyložiť rad na vodorovnom krúžku, ktorý bol na karte. Môžeme usporiadať aj súťaž. 13.stupeň ťažkosti Za zelenou vylož to, čo som ti prstom nakreslil/a na chrbát. 14.stupeň ťažkosti Vykladanie riešení uhádnutých slovných úloh a hádaniek. 15.stupeň ťažkosti Popros pani učiteľku, aby zadala tú istú úlohu viacerým deťom. Súťažte! Kto vyloží najrýchlejšie správne úlohu? Dôležité je, aby súťažili len deti na rovnakej úrovni. Deti, ktorým to ešte celkom nejde, nech nesúťažia, ale precvičujú, t.j. nech sa hrajú viac s krúžkami. V tejto hre totiž žiadne dieťa neprehráva! Sú len deti, ktoré sa ešte málo s krúžkami hrali!