Radosza - Písmenové prstence (v slovenskom jazyku)

RAD1/S
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
  • Viac informácie

 VIDEO - Kliknite sem!

Radosza krúžky sú 3 rozmerný vzdelávací nástroj určení pre deti vo veku 5-10 rokov. Všetky varianty Radosza krúžkov sú určené na zlepšenie myslenia, koncentráciu pamäte, zručnosti a zlepšenie jemnej motoriky. Rozvíja zručnosti a schopnosti, ktoré sa nedajú rozvíjať pomocou žiadnej počítačovej interaktívnej hry. Doma, v škole, v školských kluboch a v táboroch kruhy možno použiť aj ako hru, aj ako učebnú pomôcku. Vhodné sú pre prípravu domácich úloh, precvičovanie učiva v triede, v hodné sú aj na uskutočnenie súťaží v triedach alebo aj medzi triedami navzájom. Ich používaním sa aj nudné cvičenia stavajú hravé a obľúbené.

Radosza krúžky sa dajú skladať, sú pevné a vyrobené pre rôzne vekové skupiny a komunity. Na kruhoch sú nakreslené písmená prípadne číslice. Pre päť až sedem ročné deti z materských škôl sú vytvorené škôlkárske krúžky. Na týchto krúžkoch sú nakreslené geometrické tvary rôznych farieb. Pre žiakov prvého stupňa sú vytvorené krúžky na čítanie aj počítanie.

Výrobok sa skladá z dvoch kruhov pretínajúcich sa v jednom bode kruhu, (ale iné verzie môžu obsahovať aj viac ako dva krúžky.
V našom prípade na horizontálnom krúžku sú písmená umiestnené vedľa seba. Na vertikálnom krúžku sú písmená umiestnené pod sebou. Dva krúžky nemajú rovnaký priemer, takže ich posúvaním sa nemôže stať, aby písmenká boli hore nohami alebo sa prevrátili nabok. V priesečníku sa môže zmeniť smer písmen (hore, dole, vľavo a vpravo smer). Ak dieťa skladá napríklad slovo "hruška", urobí to takto: zelený štvorec, písmeno h, písmeno r, písmeno u, písmeno š, písmeno k, písmeno a, červeno sfarbený znak. (Zelený a červený štvorec je potrebné vložiť preto, aby sme oddelili od seba slabiku, slovo či vetu. Zelený štvorec označuje začiatok, červený štvorec koniec.

 

Radosza krúžky obsahujú 44 posuvných prvkov (písmená a iné symboly):
zelená, červená, žolík, a, a, á, b, b, c, č,
d, ď, e, e, é, f, g, h, i, i, í,
j, k, k, l, m, m, n, n, o, o,
ó, p, r, s, š, t, ť, u, ú, v,
y, ý, z, ž

 

1. úloha
Prvé úlohy robme spolu s dieťaťom! Hovorte nahlas, čo robíte! „ Dajme spolu do priesečníka, teda vyložme písmeno c! Najprv však musíme pohľadať písmeno c. Zatiaľ otáčame kruhy, kým písmeno nenájdeme ... tu je! A teraz presunieme písmeno c do priesečníka. Teraz vyhľadajme a posuňme do priesečníka písmeno b! Teraz to posuň ty na svoje miesto, teda do priesečníka. Vyhľadaj a vylož písmeno e! Atď. Dobre! Na dnes to stačí!“

2. úloha
Aj tieto úlohy robte spolu s deťmi! Hovorte nahlas, čo robíte! „Zatiaľ sme vyložili len jedno písmeno. Teraz nacvičujme s dvoma písmenami. Avšak vôbec nie je jedno, v akom poradí posunieme písmená k sebe. Vyložíme zelený štvorec, vedľa neho červený. Vedľa neho! Teda nie pod alebo nad vedľa zeleného znaku, ale vedľa! Tak teda vyhľadajme zelený štvorec, posuňme ho do priesečníka. Teraz však červený štvorec nemôžeme posunúť do priesečníka, preto zelený štvorec posuňme o jedno miesto doľava. Ukáž, kde je doľava! Správne! Tým smerom posunieme zelený štvorec s celým vodorovným radom a posunieme vedľa neho červený štvorec. Ak vykladáme nejakú úlohu, robíme to vždy zľava doprava. To je pravidlo! Teraz vyložme vedľa seba písmeno b a písmeno a. Prečítaj písmená spolu. Áno : ba. Teraz vylož sám písmeno a písmeno a. Dávaj pozor na poradie, zľava doprava! Vylož písmeno a a písmeno c. Prečítaj to spolu! Ano je to ac.“ Tak ďalej!

 

Dávajme pozor na to, aby žiak nedostal také zadanie, v ktorom sa nachádza písmeno, ktoré sa ešte neučil v škole. Zadania rozširujeme postupne podľa preberaného učiva. Výsledok zadania môžu povedať slovne, alebo zapísať do zošita či na tabuľu. Môžeme slová taktiež vyznačiť v učebnici alebo v pracovnom zošite. Po písmenkách vykladáme so žiakmi slabiky, neskôr slová. Vždy začína zeleným znakom a končíme červeným znakom!